AGNETA GUSSANDER

BILDKONSTNÄR

det mörka speglar himlen 130x90 cm olja

på ytan 30x25cm olja på duk

höst 33x40 olja på pannå

anteckningar i skogen  120x70 cm olja på duk

det vissna och lyskraften 98 x 40 cm  olja

frost 65x65 olja på duk

skogens skrift  120x200 cm  olja

ridån mot mörkret 50x35 cm olja på pannå